یادداشتها:

 

از دنیای کسب و کار و بازاریابی

  • انواع بیماریهای مدیریتی
    مطلب و کتاب رایگان الکترونیکی زیر را از سایت وزین  www.myindustry.ir  آورده ام. امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره. انواع بیماریهای مدیریتی: ۱- مدیر انفجاری: اتخاذ تصمیم های ناگهانی و غیر قابل کنترل ، عصبانیت غیرقابل پیش بینی و تحریکات شدید رفتاری را میتوان از مشخصه های بارز آنان تلقی کرد. ۲- مدیر مقررات زده : به برقراری نظمی که بصورت پیشداوری در ذهن خود متصور هستند وسواس شديد نشان می دهند و در اجرای آن غیرقابل انعطاف به نظر می رسد. ۳- مدیر نمایشی :بطور معمول تظاهر به جرات و نو آوری دارند و سعی دارند از طریق دوری از…
    ادامه مطلب...

 

امور کلاسها: