یادداشتها:

 

از دنیای کسب و کار و بازاریابی

  • کاربرد شناخت تیپهای شخصیتی بر اساس مدل DiSC در فروش- بخش دوم
    گونه باید به عنوان یک فروشند در مدت زمان کم تیپ شخصیتی مشتری را تشخیص دهیم ؟ شناخت دقیق تیپ شخصیتی افراد نیاز به اخذ تست ابزار دیسک دارد که قطعا امکان اخذ این تست از مشتری نمی باشد ، لذا می بایست با مشاهده رفتار مشتری و حرکات زبان بدن و صحبتهای ایشان به نوع تیپ شخصیتی ایشان پی برد. مشتریان  D و I  حرکات تند و سریع دارند ، تند وسریع صحبت می کنند ، تند وسریع راه می روند ، زبان بدن ایشان باز و از حرکات دست و صورت زیاد استفاده می کنند، افرادD زبان بدن مقتدرانه…
    ادامه مطلب...

 

امور کلاسها: